Načítám...

(Z)nouze podruhéKdyž jsem nedávno psal příspěvek o nouzovém osvětlení, ani by mě nenapadlo, že se k tématu budu tak brzo vracet. Vracet, abych téma dále rozšířil.

V posledních týdnech se po mě vehmentně, za přispění investora, polostátního gigantu z oboru, vozil jeden zákazník ohledně nouzového osvětlení. Přízemní administrativní objekt s pár kancelářemi, odhadem tak 10 až 20, nechce se mi to hledat přesně. V objektu je pouze nechráněná úniková cesta. A že prej PBŘ nouzové osvětlení nepožaduje, kdežto já nouzové osvětlení do projektu navrhnul, čímž jsem investorovi způsobil statisícové škody. A ty že mám zacvakat. To, že tam nouzové osvětlení nepatří, konzultoval zákazník s „nezávislými odborníky v oboru elektro“, a ti že taky říkají, že tam nouzové osvětlení být nemusí.

Inu, v první řadě se trochu pozastavme nad pojmem „nezávislý odborník v oboru elektro“. Samozřejmě bez jakéhokoli konkrétního jména, to se to machruje. Kde kdo se za odborníky vydává, leč podle toho, co je všude možně k vidění za katastrofální úroveň projektů si o tom myslím své. Ono to, že má někdo autorizační razítko ještě zdaleka neznamená, že je nějakým odborníkem, či že má vůbec přehled o aktuálních normách a předpisech. Stačí se podívat do libovolné projektové dokumentace a ověřit si platnost v ní citovaných norem. Čest vyjímkám.
Tak jak to tedy je? Samotný investor dokonce tvrdil, že v objektu žádné nouzové osvětlení nepotřebuje, a že jej požaduje demontovat. V reklamaci se objevovaly dokonce takové perly, jako že jsou normy nezávazné, a že mám uvést požadavky na nouzové osvětlení pouze těch závazných, tedy těch norem, na které přímo odkazuje nějaký legislativní předpis (typicky vyhláška č. 23/2008 Sb., která odkazuje na ČSN řady 7308xx, čímž se tyto stávají závaznými).

Nepochopení dikce zákona č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 4, odst. 1),  že česká technická norma není obecně závazná je bohužel velmi častým jevem. A nejčastěji si to všemožní „nezávislí odborníci v oboru elektro“ dávají do takové rovnosti, že normy jsou obecně nezávazné, tudíž se nemusí ani dodržovat. To sice mohou různí dobrodruzi a „nezávislí odborníci v oboru elektro“ svévolně hlásat, ale bohužel už to tak neplatí pro libovolného zaměstnavatele, neboť zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, říká:

Hlava I

Předcházení ohrožení života nebo zdraví při práci

§ 102, odst. (1): Zaměstnavatel  je  povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

§ 102, odst. (2):  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a  ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z  opatření  zaměstnavatele,  která  mají  za  cíl  předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

§ 349, odst. (1):  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou … technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy …

Tady to je řečeno jednoznačně. Pro libovolného zaměstnavatele jsou všechny české technické normy závazné v rámci předcházení rizik. Čímž máme u všech zaměstnavatelů vyvráceno obecné blábolení o nezávaznosti českých technických norem.

Jak už bylo uvedeno v minulém příspěvku, ČSN 73 0802 v článku 9.1.15 Nouzové osvětlení únikových cest říká:

čl. 9.15.1: … Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu A, B, C a v částečně chráněných únikových cestách nahrazující CHÚC. Nouzové osvětlení se požaduje i u nechráněných únikových cest podle 9.12.3, nebo kterými jsou v souladu s příslušnou normou řady ČSN 73 08.. nahraženy chráněné únikové cesty. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje.

9.15.2 Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, v objektu jsou pouze nechráněné únikové cesty. Požární norma nouzové osvětlení na nich pouze doporučuje. Takže jak? Musí v administrativním objektu být nouzové osvětlení nebo nemusi?

Odpověď nalezneme v odkazované ČSN EN 1838 a v ČSN EN 50172.

ČSN EN 1838:

1 Předmět normy
Tato norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Je administrativní objekt přístupný zaměstnancům?
Je obvykle přímo určen pro zaměstnance!
Pak norma říká, že je zde nouzové osvětlení požadováno.

ČSN EN 50172:

1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma podrobně stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení. Přitom stanoví minimální požadavky na toto nouzové osvětlení z hlediska velikosti, typu a využití příslušných prostorů. Tato norma se vztahuje na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti.

Je administrativní objekt pracoviště?
Pak norma uvádí minimální požadavky na nouzové osvětlení v těchto prostorách.

5.4 Stanovené prostory vyžadující nouzové osvětlení
Jestliže neplatí národní předpisy, pak se na cesty a místa uvedená ve 4.2 až 4.5 této normy uplatňují ustanovení pro nouzové únikové osvětlení uvedená v EN 1838. Ostatní prostory s nebezpečím nebo prostory, do nichž může být přístup při výpadku osvětlení, rovněž vyžadují nouzové osvětlení. Požadavky na ně jsou uvedeny v 5.4.1 a 5.4.2 této normy.

No vida. Celkem by mě zajímalo co na to všichni ti „nezávislí odborníci v oboru elektro“.

I když PBŘ nouzové osvětlení někde nepožaduje tak to ještě neznamená, že nemusí být nouzové osvětlení instalováno. Zejména to platí pro objekty, určené pro veřejnost, či pro zaměstnance …Jeden komentář: “(Z)nouze podruhé”

  1. Arnie Göbel napsal:

    .. Pěkně napsáno.. A pak můžeme šťouchnout ještě do hojně používaných bezpečnostních značek s vnitřním osvětlením (ČSN EN 1838:2013 čl. 3.9-3.11)(typicky nouzák s piktogramem), který je často jediným zdrojem osvětlení na únikové cestě nebo v prostoru, ačkoliv pro funkci nouzového osvětlení již po přelepení piktogramem není toto svítidlo určeno (takto se shodně vyjádřil Trevos i Modus). Úniková cesta a další prostory se tedy rázem ocitají bez předepsaného nouzového osvětlení. V 99% projektů se toto opakuje stále dokola.

Napsat komentářDalší články

17. 9. 2018 Jan Hlavatý

Potkávám poměrně dost různých dokumentací. Sem tam dělám i posudky správnosti cizích dokumentací. Takže mám možnost vidět, a srovnávat. Mnohdy bohužel nesrovnatelné. K tomu bývají nejsmutnější poptávky, jestli bych prý „honem nepředělal projekt, protože podle toho původního (paskvilu) odmítá zhotovitel dělat„. Nepředělal, neb tu nejsem od toho, abych zachraňoval cizí průsery. Nicméně z toho všeho […]


Číst více13. 8. 2018 Jan Hlavatý

Seriál na pokračování, aneb z některých by se člověk opravdu potrhal smíchy … „Karel“ projekční kancelář je v totálním časovém pressu a usilovně poptává subdodavatele, který by ho vytáhnul z bryndy. Plnění potřebuje do 14 dnů. K poptávce ale přiloží své všeobecné obchodní podmínky, plné totálních nesmyslů, jako že splatnost bude po 60 dnech, že […]


Číst více31. 12. 2017 Jan Hlavatý

Koncem každého roku píšu cosi jako rekapitulaci.I letos. Byť letos to bude o rekapitulaci spíš jen okrajově.V zásadě je ta rekapitulace pokaždé o tom, jak úspěšný rok to byl (opět byl), jaká byla hromada projektů (téměř stejně jako loni), jak byl letos nejlepší obrat (pomyslná laťka zase poskočila výše). Původní záměr těchto rekapitulací byl inspirovat. […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra