Načítám...

Co jste hasiči, co jste dělali?Požární bezpečnost staveb je velmi důležitá záležitost. O tom není pochyb. Velmi tristní ovšem v dané záležitosti jsou znalosti a požadavky zpracovatelů požárně bezpečnostního řešení (neboli „PBŘ“) na profesi elektro.

1) Tlačítko sem, tlačítko tam, tlačítka všude kam se podívám

Tlačítka, tlačítka, tlačítka, samá tlačítka. Já vím, taky používám Ctrl+C a Ctrl+V.
Teď to bude možná šok, ale on žádný předpis nikde žádná tlačítka nepožaduje. Nikde.
Ale ve všech PBŘ najdete požadavek, že máte osazovat tlačítka.
Podotýkám, že nerozporuji CENTRAL a TOTAL STOP. Rozporuji to, že by to měla být tlačítka.

V první řadě, jak to nejspíš vzniklo.
Domnívám se že tak, že v jakési starší normě (myslím si, že to bylo v některé prehistorické verzi ČSN 73 0810, ale nechce se mi to hledat, navíc je to docela jedno) bylo skutečně uvedeno, že mají být osazena tlačítka. Jenže už před lety ten požadavek vypadnul. Ale od té doby se neustále všude dokola kopíruje …

Na první pohled banalita, ale on je v tom dost zásadní rozdíl.
Všechny předpisy totiž vyžadují vypínací prvek. Nikoli tlačítka. A vypínacím prvkem samozřejmě může býti cokoli. Pojistky v HDS. Ovládací rukojeť jističe před elektroměrem. Hlavní vypínač v elektroměrovém rozváděči.

Čili ač by v PBŘ zcela stačilo konstatování, že mají být osazeny vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP s tím, že způsob jejich realizace už bude ponechán na projektantovi elektro, tak jsou svévolně, nesmyslně a bezdůvodně diktována tlačítka. A zcela zbytečně, protože tlačítkem se instalace akorát prodražuje. Když musíte osadit tlačítko, tak je nad rámec nezbytného potřeba osadit ještě nějakou vypínací spoušť, pokud není vhodný vypínací prvek tak aspoň vypínač, samotné skříňky s vypínacími tlačítky, a podle požadavku ČSN 73 0848 čl. 4.5.4 ještě propoj k tlačítku musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. Deset litrů zahučí komínem jenom proto, že zpracovatel PBŘ nezná požadavky předpisů, a pořád dokola kopíruje tlačítka …

2) Když nejsou požárně bezpečnostní zařízení („PBZ“), pak není CENTRAL ani TOTAL STOP

Velmi častá bolístka (a tím velmi myslím opět velmi, jakože takřka vždy) PBŘ je, že zpracovatelé sice zkonstatují, že v objektu nebudou žádná PBZ, ale požadují osadit CENTRAL STOP. Někdy TOTAL STOP. Sami v tom nemají jasno. Nejlépe ještě jako tlačítko. Nesmysly na n-tou.

CENTRAL a TOTAL STOP požaduje ČSN 73 0848.
Račme si však v úvodu této normy všimnout rozsahu její platnosti:

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru.


V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

Je to tak prosté. Nejsou-li v objektu PBZ, neuplatňuje se ani ČSN 73 0848.
Jenže žádný jiný předpis pak už ani CENTRAL STOP ani TOTAL STOP nepožaduje …
V takovém případě je jen a pouze požadavek na zařízení pro vypnutí elektrické energie (§ 63/4 či § 34/5).
Všimněme si opět označení „zařízení“, nikoli „tlačítko“.
A tím zařízením pak už může být zase samozřejmě cokoli.
Pojistky v HDS. Jistič před elektroměrem.
Hlavní vypínač v elektroměrovém rozváděči.
Spojka na VN.
Cokoli …

3) EPS a nouzová svítidla s baterií

V objektu budou osazena nouzová svítidla s baterií, takže požadujeme CENTRAL a TOTAL STOP.
Anebo. V objektu bude osazena EPS, takže požadujeme CENTRAL a TOTAL STOP.

Bezva. Za prvé jaká je smysluplnost tohoto požadavku a za druhé jak to mám tím TOTAL STOPem asi tak vypínat? Mám vypínat baterky uvnitř EPS nebo uvnitř nouzových svítidel?
Ano, já chápu, že obojí jsou PBZ, EPS dokonce vyhrazené.

Ale taky by se někdy někdo mohl zamyslet jednak nad smysluplností takového požadavku (jak se to má jako vypínat?), jednak nad potřebou takového požadavku (EPS i nouzová svítidla mají baterii v sobě, takže i po vypnutí napájení budou minimálně hodinu v chodu i bez kejklů s funkčností napájení při požáru).

A jako třešnička na dortu, pokud projektant elektro nebude dobře znát požadavky na nouzové osvětlení, udělá dle požadavku PBŘ samostatný požární rozváděč, ze kterého napojí ona nouzová svítidla s bateriemi, tak to taky může skončit totálním fiaskem a nefunkčností nouzového osvětlení.
Proč? Protože nesmí zapomenout (a jakože to v projektech k vidění vůbec není) na provázanost umělého a nouzového osvětlení. Protože když se pak aktivuje CENTRAL STOP, vypne se veškeré napájení (tedy i umělého osvětlení), avšak kromě onoho požárního rozváděče … nouzová svítidla tím pádem budou stále napájená … a nic se nestane. Nerozsvítí se, i když bude v celém objektu tma. Ony se totiž rozsvítí až v okamžiku, kdy jim přerušíme síťové napájení. Jenže pak jaksi ztrácí totálně smysl, proč by měla být napájena z požárního rozváděče, ne … ?

A za další, podle změn Z2 norem ČSN 73 0802 (07/2015) i ČSN 73 0804 (02/2015) jsou nouzová svítidla s vlastní baterií napájena pouze z interních akumulátorů a z pohledu jejich funkce není požadavek na kabely, ani na funkční integritu kabelových tras. Tak proč je napájet z požárního rozváděče a cpát tam TOTAL STOP?

PS: Jen pro úplnost, neboť se v tom také velmi často chybuje, tentokráte ale ze strany projektantů elektro.
Aktivací CENTRAL STOP musí samozřejmě zůstat pod napětím síťový přívod pro napájení PBZ!
Aktivací CENTRAL STOP tento síťový přívod nesmím vypnout!
Proč? Protože vypnutím síťového přívodu bych nesplnil podmínku napájení PBZ ze dvou nezávislých zdrojů (viz odst. 1 => ČSN 73 0848, čl. 4.1.1). Protože záložní zdroj nastupuje až v případě selhání síťového přívodu (jinými slovy je tam celou dobu „víceméně k ničemu“ a pouze „čeká“ na situaci, kdy by nebyla síť k dispozici).
Napsat komentářDalší články

17. 9. 2018 Jan Hlavatý

Potkávám poměrně dost různých dokumentací. Sem tam dělám i posudky správnosti cizích dokumentací. Takže mám možnost vidět, a srovnávat. Mnohdy bohužel nesrovnatelné. K tomu bývají nejsmutnější poptávky, jestli bych prý „honem nepředělal projekt, protože podle toho původního (paskvilu) odmítá zhotovitel dělat„. Nepředělal, neb tu nejsem od toho, abych zachraňoval cizí průsery. Nicméně z toho všeho […]


Číst více13. 8. 2018 Jan Hlavatý

Seriál na pokračování, aneb z některých by se člověk opravdu potrhal smíchy … „Karel“ projekční kancelář je v totálním časovém pressu a usilovně poptává subdodavatele, který by ho vytáhnul z bryndy. Plnění potřebuje do 14 dnů. K poptávce ale přiloží své všeobecné obchodní podmínky, plné totálních nesmyslů, jako že splatnost bude po 60 dnech, že […]


Číst více31. 12. 2017 Jan Hlavatý

Koncem každého roku píšu cosi jako rekapitulaci.I letos. Byť letos to bude o rekapitulaci spíš jen okrajově.V zásadě je ta rekapitulace pokaždé o tom, jak úspěšný rok to byl (opět byl), jaká byla hromada projektů (téměř stejně jako loni), jak byl letos nejlepší obrat (pomyslná laťka zase poskočila výše). Původní záměr těchto rekapitulací byl inspirovat. […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra