Načítám...

(Z)nouze podruhé
Když jsem nedávno psal příspěvek o nouzovém osvětlení, ani by mě nenapadlo, že se k tématu budu tak brzo vracet. Vracet, abych téma dále rozšířil.

V posledních týdnech se po mě vehmentně, za přispění investora, polostátního gigantu z oboru, vozil jeden zákazník ohledně nouzového osvětlení. Přízemní administrativní objekt s pár kancelářemi, odhadem tak 10 až 20, nechce se mi to hledat přesně. V objektu je pouze nechráněná úniková cesta. A že prej PBŘ nouzové osvětlení nepožaduje, kdežto já nouzové osvětlení do projektu navrhnul, čímž jsem investorovi způsobil statisícové škody; a ty že mám zacvakat. To, že tam nouzové osvětlení nepatří, konzultoval zákazník s “nezávislými odborníky v oboru elektro”, a ti že taky říkají, že tam nouzové osvětlení být nemusí.

Inu, v první řadě se trochu pozastavme nad pojmem “nezávislý odborník v oboru elektro”. Samozřejmě bez jakéhokoli konkrétního jména, to se to machruje. Kde kdo se za odborníky vydává, leč podle toho, co je všude možně k vidění za katastrofální úroveň projektů si o tom myslím své. Ono to, že má někdo autorizační razítko ještě zdaleka neznamená, že je nějakým odborníkem, či že má vůbec přehled o aktuálních normách a předpisech. Stačí se podívat do libovolné projektové dokumentace a ověřit si platnost v ní citovaných norem. Čest vyjímkám.

 

Tak jak to tedy je? Samotný investor dokonce tvrdil, že v objektu žádné nouzové osvětlení nepotřebuje, a že jej požaduje demontovat. V reklamaci se objevovaly dokonce takové perly, jako že jsou normy nezávazné, a že mám uvést požadavky na nouzové osvětlení pouze těch závazných, tedy těch norem, na které přímo odkazuje nějaký legislativní předpis (typicky vyhláška č. 23/2008 Sb., která odkazuje na ČSN řady 7308xx, čímž se tyto stávají závaznými).

Nepochopení dikce zákona č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 4, odst. 1),  že česká technická norma není obecně závazná je bohužel velmi častým jevem. A nejčastěji si to všemožní “nezávislí odborníci v oboru elektro” dávají do takové rovnosti, že normy jsou obecně nezávazné, tudíž se nemusí ani dodržovat. To sice mohou různí dobrodruzi a “nezávislí odborníci v oboru elektro” svévolně hlásat, ale bohužel už to tak neplatí pro libovolného zaměstnavatele, neboť zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, říká:

Hlava I

Předcházení ohrožení života nebo zdraví při práci

§ 102, odst. (1): Zaměstnavatel  je  povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

§ 102, odst. (2):  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a  ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z  opatření  zaměstnavatele,  která  mají  za  cíl  předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

§ 349, odst. (1):  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou … technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy …

Tady to je řečeno jednoznačně. Pro libovolného zaměstnavatele jsou všechny české technické normy závazné v rámci předcházení rizik. Čímž máme u všech zaměstnavatelů vyvráceno obecné blábolení o nezávaznosti českých technických norem.

Jak už bylo uvedeno v minulém příspěvku, ČSN 73 0802 v článku 9.1.15 Nouzové osvětlení únikových cest říká:

čl. 9.15.1: … Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu A, B, C a v částečně chráněných únikových cestách nahrazující CHÚC. Nouzové osvětlení se požaduje i u nechráněných únikových cest podle 9.12.3, nebo kterými jsou v souladu s příslušnou normou řady ČSN 73 08.. nahraženy chráněné únikové cesty. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje.

9.15.2 Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838

 

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, v objektu jsou pouze nechráněné únikové cesty. Požární norma nouzové osvětlení na nich pouze doporučuje. Takže jak? Musí v administrativním objektu být nouzové osvětlení nebo nemusí?

Doporučuji otevřít třeba nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a začíst se do něj:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

2.3.5 Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům.

Je administrativní objekt pracovištěm?
Pak je zde nouzové osvětlení automaticky vyžadováno.

 

ČSN EN 1838:

1 Předmět normy
Tato norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Je administrativní objekt přístupný zaměstnancům?
Pak je zde nouzové osvětlení požadováno.

 

ČSN EN 50172:

1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma podrobně stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení. Přitom stanoví minimální požadavky na toto nouzové osvětlení z hlediska velikosti, typu a využití příslušných prostorů. Tato norma se vztahuje na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti.

Je administrativní objekt pracoviště?
Pak norma uvádí minimální požadavky na nouzové osvětlení v těchto prostorách.

 

No vida.
Co na to všichni ti “nezávislí (psoudo)odborníci v oboru elektro”? Ticho po pěšině, jak jinak. I když PBŘ nouzové osvětlení někde nepožaduje tak to ještě neznamená, že nemusí být nouzové osvětlení instalováno. Zejména to platí pro objekty, určené pro veřejnost, či pro zaměstnance …
Jeden komentář: “(Z)nouze podruhé”

  1. Arnie Göbel napsal:

    .. Pěkně napsáno.. A pak můžeme šťouchnout ještě do hojně používaných bezpečnostních značek s vnitřním osvětlením (ČSN EN 1838:2013 čl. 3.9-3.11)(typicky nouzák s piktogramem), který je často jediným zdrojem osvětlení na únikové cestě nebo v prostoru, ačkoliv pro funkci nouzového osvětlení již po přelepení piktogramem není toto svítidlo určeno (takto se shodně vyjádřil Trevos i Modus). Úniková cesta a další prostory se tedy rázem ocitají bez předepsaného nouzového osvětlení. V 99% projektů se toto opakuje stále dokola.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × five =Další články

6. 10. 2020 Jan Hlavatý

Líbilo by se Vám, kdybyste měli přehled o novinkách v legislativních předpisech a technických normách? Bylo by pro Vás přínosem mít nějaký stručný přehled, které předpisy budou, či už byly zrušeny? Stejně jako které nové je nahrazují, a k tomu v pár bodech vypíchnuté, co se změnilo, či co je v nich nového?   V […]


Číst více14. 7. 2020 Jan Hlavatý

BIM je uzavřená společnost V českém prostředí se natvrdo razí směr BIM = Revit. Drtivá většina poptávek na projekt v BIM obsahuje podmínku, že model a jeho části musí být naprojektovány v Revit. Na cokoli jiného (spolupráce přes IFC) je pohlíženo jako na cosi nestandardního, jako něco, “co nechceme“. “Nejraději bychom spolupracovali s profesemi, které […]


Číst více27. 6. 2020 Jan Hlavatý

Vzpomínáte si na jedno stavebko cca před třemi lety? Letos došlo na prováděčku. A jelikož stavebko bylo udělané v DDS-CAD, řekl jsem si, že stojí za to v DDS-CAD i zkusit dodělat. Sice se stavba projektovala klasicky ve 2D, a kreslit to v BIM po mě nikdo nechtěl, ale proč to nevyzkoušet? Jednak si člověk […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra