Načítám...

Podmínky projektanta


29. 9. 2015Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, požaduje, aby projektant v rámci dokumentace pro stavební povolení (ať už podle přílohy č. 4 nebo 5) v technické zprávě uvedl „podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby
Jaké podmínky to jsou?

 

Já tam píšu tohle:

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může stavební a montážní práce provádět pouze zhotovitel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení stavby oprávněným stavbyvedoucím (§ 160 odst. 1 cit. zákona), přičemž stavbyvedoucím se rozumí výlučně osoba s příslušnou autorizací (§ 134 odst. 2 + § 158 odst. 1 cit. zákona).

Tak ano, tohle vyplývá přímo ze stavebního zákona.
Pokud se někdo prohlašuje stavbyvedoucím (pracovní smlouva, vizitky, atd.), pak musí mít i autorizaci! Navíc zhotovitel je povinen ex lege zabezpečit odborné vedení stavby kým? Stavbyvedoucím!

A musí mít i stavbyvedoucí elektro autorizaci? Ptal jsem se na to na ČKAIT, odpovědí bylo ano, musí. Ptal jsem se na to ve škole vyučujících ze soudů, odpovědí bylo ano, musí. No a to samé potvrzuje i toto vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj (byť jde o vyjádření k plynovým zařízením, tak elektro je úplně stejným vyhrazeným zařízením, jako to plynové, tudíž požadavky pro něj budou platit zcela identicky). Kolikpak stavbyvedoucích profese elektro má autorizaci?

Dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba oprávněna pouze v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace (§ 18 písm. h) nebo § 19 písm. d) cit. zákona); odborné vedení realizace v souladu s touto dokumentací tak musí být zajištěno stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (§ 5 odst. 3 písm. f) cit. zákona; případně v oboru technologická zařízení staveb, záleží co se projektuje).

 

Samozřejmě hlavní stavbyvedoucí s autorizací „pozemní stavby“ nemůže zajišťovat odborné vedení pro vyhrazené technické zařízení už jen proto, že nejspíš nebude mít ani odbornou způsobilost, nehledě na to, že by tak překračoval rozsah oboru, pro který mu byla udělena. Je někdo stavbyvedoucí a nemá autorizaci? Zhotovitel nemá zajištěno odborné vedení stavby? Pak podle Nejvyššího správního soudu (viz třeba sp. zn. 5 Afs 97/2008) jednají protiprávně v rozporu s ochranou veřejných zájmů:

S ohledem na rozsah a závažnost funkce stavbyvedoucího a s ní spojených povinností a odpovědnosti se předpokládá téměř stálá přítomnost této osoby na staveništi v průběhu provádění stavby.

Takže takovéto „já mám šest staveb a lítám mezi nima jak hadr na holi“ … to příliš neobstojí.

 

Dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, mohou organizace a fyzické osoby provádět montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli platného oprávnění (§ 6c odst. 1 písm. b) a písm. c) cit. zákona). Organizace a podnikající fyzické osoby dále při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení zajistí bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech (§ 6c odst. 1 písm. a) cit. zákona).

Samozřejmě, v oblasti vyhrazených technických zařízení nemůže působit kde kdo. A kdo tam působí, tak musí být odborně způsobilý.

S odkazem na povinnou odbornou způsobilost zhotovitele se u něj z titulu odborné péče očekává znalost a splnění všech požadavků v této dokumentaci zmiňovaných legislativních předpisů a technických norem ČSN a ČSN EN, byť by zde jejich jednotlivé požadavky nebyly přímo citovány.

No a pokud je odborně způsobilý … tak má vědět, že ano. A proč má vědět?
Protože § 5 odst. 1. Protože § 1914 odst. 1. Protože § 2912 odst. 2.
Také zejména protože princip profesionality (např. s. 37 a dál)
A pokud neví … pak to nemá dělat …

 

Dalším důležitým úkolem projektanta v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení je posoudit, zda jde či nejde o vyhrazené zařízení třídy I. Je to úkolem projektanta a musí to uvést do předmětné dokumentace, protože se na toto posouzení vážou podmínky stavebního povolení. No a pokud je indikováno vyhrazené zařízení třídy I., pak je potřeba do dokumentace doplnit podmínky projektanta pro realizaci díla a uvedení zařízení do provozu:

Dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, oznamuje zhotovitel zahájení montáže zařízení třídy I. bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru (Příloha č. 2 odst. 4 cit. vyhlášky) a zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru (Příloha č. 2 odst. 5 cit. vyhlášky).

To je jen opsáno a přeformulováno, co uvádí předmětná vyhláška.

 

Tohle mají být podmínky projektanta.
Tak kopírujte a opisujte.
3 komentáře: “Podmínky projektanta”

 1. Jan Hlavatý napsal:

  Víte, kdyby stavbyvedoucí byli praktici, tak s tím asi člověk nemá problém. Ale reálně vládne na stavbách právě ona anarchie, kdy realizují firmy vybrané na základě kritéria nejnižší ceny, bez základních oprávnění a elementárních znalostí požadavků norem ("takhle to děláme už 20 let a ještě si nikdo nestěžoval"). Takřka pravidlem je, že to stejně zpatlají po svém, projekt neprojekt, aniž by se na cokoli ptali (naposled mi jedni tvrdili, že trafo je přece spotřebič, tak se na něj nevztahují požadavky norem na zdroje, ne?). Nevím jak Vaše profese, ale elektro je vyhrazeným technickým zařízením, kde platí jisté kvalifikační požadavky. O těch ale stejně někteří občas nemají ani ponětí. Dobrý stavbyvedoucí je vzácná vyjímka, přičemž to zcela nepochybně ale nebude ten, který zakázku získal nejlevnější cenou, je tak? Taková je má reálná zkušenost za poslední roky.

  A právo? Právo je tu už tisíce let. Tak mi přijde, že není špatné znát aspoň nějaké jeho základy. 😉

 2. Občas čítavam Vaše blogy, ale nadobúdam dojem že už sú viac právnické ako projektantské. Ohľadne zákonov, nariadení, vyhlášok, doporučení, smerníc…..atd. Schvaľujú ich  poslanci, alebo štátni zamestnanci. Sú to v podstate vety, za ktoré nenesú akúkoľvek osobnú a hlavne vymáhateľnú zodpovednosť, či už sú k osohu, alebo spôsobujú straty. Prísne sa držia zásady, že je to vždy kolektívne rozhodnutie, t.j. nepostihnuteľné. Vyhovárajú sa na kolektívnu vinu, čo je úplne neadekvátne, lebo to je o prenasledovaní ľudí a nie rozhodovaní a schvaľovaní. Rovnako aj sudcovia, pre mňa je vždy najúsmevnejšia veta: "v mene republiky" republika je právnická osoba čo je nejaká vymyslená axióma – formulácia.  Predstavme si že je to skupina občanov na území štátu, potom sudca, ktorý nemôže používať ani vlastný rozum, ale zákon, ktorý schválili za nič osobne nezodpovedný spoluobčan s dočasným mandátom zastúpenia, poslanci.  Vyhlasuje rozsudok aj v mene toho koho odsudzuje t.j. obžalovaného, celkom paradox. Z uvedeného je vám jasné, že "právnici" všetkých kategórií nie sú moja obľúbená spoločenská skupina. No k tomu stavbyvedúcemu v ktorom píšete v blogu. Je to hlavne praktik, je otázne či budú stavby kvalitnejšie a dostatok stavbyvedúcich, ak ich donútime mať príslušné množstvo popísaných úradných bumážok a pečiatiek. Veď ten čo má oprávnenie to rozdávať, by si na stavbe tak maximálne s vodičom poranil ruky, ale úradnícku teóriu sype z rukáva. Nie som samozrejme za úplnú svojvôľu až anarchiu, ale keby sa zrušilo 90% rôznych často alibistických a protichodných viet v zákonoch, vyhláškach….atd. Veci by to len prospelo. Mám na to takú zjednodušenú teóriu, kedysi stačilo 10 zákonov, prikázaní a fungovalo to, dnes sú to terabajty dokumentov, ktoré si v podstate odporujú. Nepoznám jediné správne riešenie, ale dobrého stavbyvedúceho určite nerobia desiatky oprávnení, certifikátov a licencií.

  • ivan stransky napsal:

   je to celé pro lechtání bránice. rozhlédněte se a   podívejte, KDO  dělá rozvaděče a jejich náplň. mám za to, že výroba rozvaděčů je živnost volná. tedy je může dělat i kominík. že nemá  dokumentaci ?  udělá si jí tesařskou tužkou na linkovaný papír. (děkuju Franto, tady máš peníze) . výstupní revize?  ano, jistě. změří výstupy, impedanční smyčku, izolační odpor, přechodový odpor…. napíše zprávu. popíše kam to vede, co to je za kabely atd. napíše.zařízení je schopné bepzpečného provozua je vymalováno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst více10. 5. 2024 Jan Hlavatý

Celý slavný BIM se za elektro stále může jít bodnout. Posledního půl roku jsem si pro navrhování ochrany před bleskem velmi oblíbil jeden nástroj. Nástroj, ve kterém velmi jednoduše namodelujete řešený objekt, či snad do něj lze řešený objekt načíst i v IFC. A pak umožňuje velmi snadno vyřešit návrh ochrany před bleskem, protože zobrazuje ochranné prostory v závislosti na […]


Číst více12. 4. 2024 Jan Hlavatý

V roce 2020 jsem zde popisoval své dojmy ze zpracování prováděčky bytového domu v DDS-CAD verze 13; nejlepší bude začít tím původním příspěvkem. Následující text jsem nedávno obdržel od kolegy. Od kolegy, který zde už v roce 2019 popisoval své zkušenosti s projektováním elektro v Revitu. Nyní mi poslal své postřehy z projektování v DDS-CAD, tentokráte verze 19. Neboli máme možnost […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra