Načítám...

Co je a co není úkolem projektanta


1. 3. 2017Nad tímto tématem přemýšlím už velmi velmi dlouho.
A ani nevím, jestli už jsem to domyslel, takže to klidně v diskusi doplňme.

Úkolem projektanta je samozřejmě splnit zadání.
Úkolem projektanta je zapracovat požadavky a podklady jeho objednatele.
Zpravidla tedy zapracovat i požadavky ostatních profesí.
A co dál?

 

ÚKOLEM PROJEKTANTA JE řešit to, co chce legislativa

Pak je hlavně úkolem projektanta splnit to, co po něm požaduje legislativa.
Tady už ale dost projektantů vůbec nevnímá, že není dokumentace jako dokumentace. A že ne každá dokumentace slouží k tomu samému, že každá má nějaký svůj účel. Což je podle toho, co je k vidění v praxi, pro většinu projektantů stále těžká neznámá.

DUR – Dokumentace k územnímu řízení … slouží?
K řešení poměrů v území. Ono se stačí podívat do stavebního zákona, do § 90:

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

S obecnými požadavky na využívání území. DUR řeší poměry v území, neboli mimo samotnou stavbu. Proto je opravdu nesmysl se v DUR rozepisovat o tom, že kabelové trasy budou tvořeny pozinkovanými žlaby, anebo o tom že motory malých výkonů budou spouštěny přímo, kdežto ty větší spouštěčem hvězda-trojúhelník (citace ze skutečných dokumentací). V tomto stupni to nikoho nezajímá. Ale ve spoustě DUR takovýdle žvásty najdete.
Ctrl+C / Ctrl+V. Přemýšlení asi bolí.

DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení … slouží?
K řešení obecných požadavků na výstavbu, opět se stačí podívat do stavebního zákona, viz § 111:

(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda …

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

Nic víc, nic míň.
Co jsou to obecné požadavky na výstavbu?
No to, co požaduje legislativa, která se případně může odkazovat na splnění nějakých normových hodnot. Neboli v DSP se po projektantovi chce to, aby řekl které obecné požadavky se na danou stavbu vztahují. Pravda, aby to mohl říci, tak je musí i znát, což u mnohých „pseudoprojektantů“ může být kámen úrazu. Jaké budou vnější vlivy? Proč je požadován základový zemnič? Proč je požadována taková a taková osvětlenost? Proč je požadována ochrana před bleskem? Proč musí být před uvedením do provozu TIČR? No protože ten a ten paragraf té a té vyhlášky. Ale mezi obecné požadavky na výstavbu opravdu nepatří schéma rozváděče, či výkaz výměr.

Úkolem projektanta v raných fázích projekční přípravy zkrátka je „vyzobat“, co který legislativní předpis požaduje. Aby mohl vyzobávat, musí bohužel i znát. Mimochodem pokud projektant obecné požadavky na výstavbu nesplní (např. tím, že o nějakém třeba neví, nezná, či uvádí neplatné předpisy, a to jak v DUR, či v DSP), pak plní vadně, viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5117/2009:

(…) Nebyla-li tedy povolena výjimka, vyplývala přímo ze zákona povinnost zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí tak, aby ve všem všudy vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu, stanoveným příslušným prováděcím předpisem. … Jestliže projektová dokumentace pro územní rozhodnutí nevyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, z nichž nebyla stavebním úřadem povolena výjimka, jde o dílo, které má vady (…)

ÚKOLEM PROJEKTANTA JE vypsat související normy

Chce to vyhláška o dokumentaci staveb, kdy součástí technické zprávy má být výpis použitých norem. Čili kromě „vyzobání“ co který legislativní předpis požaduje pro splnění obecných požadavků na výstavbu musí projektant „vyzobat“, která technická norma s daným projektem souvisí. Výpis norem, ne jejich opisování.

 

ÚKOLEM PROJEKTANTA JE dodržovat normy

Bez ohledu na to, co se Vám kdo bude snažit namluvit, zejména argumentujíc tím, jak jsou normy nezávazné, povinností projektanta elektro je dodržovat technické normy. Samozřejmě normy platné.
Protože potkáte spoustu projektantů, kteří jen bezmyšlenkovitě pořád dokola kopírují to samé, ale už si nějak nestačili všimnout, že něco už třeba i dvacet let neplatí.

 

ÚKOLEM PROJEKTANTA JE odůvodňovat své požadavky

Když už jsem zmínil normy, ale platit to bude obecně o jakémkoli požadavku v dokumentaci, tak úkolem projektanta je odůvodnit to, co požaduje. Proč musí být to a ono? Protože proto?
Sdělení „musí být něco“ bez dalšího … je o ničem. To si projektant vymyslel nebo takový požadavek opravdu někde je? Velmi často totiž zjistíte, že to co mnozí projektanti takovýmto způsobem požadují, už mnohdy dávno neplatí.
Sdělení „podle normy musí být něco“ … je pořád o ničem. Norem jsou stovky až tisíce, kdo to má hledat?
Sdělení „podle normy té a té musí být něco“ … je taky pořád nic moc. Jsou normy se stovkami stran.
Hledej šmudlo?

Podle normy té a té, článek ten a ten, musí být to a to“ Co je na tom těžkého to napsat takto?
Pravda, aby to projektant mohl napsat, musel by číst normy.
To bude onen kámen úrazu.

Vezměme si příklad dřevostaveb, kdy je požadován proudový chránič 300 mA. Proč se chce chránič 300 mA? Opravdu tam být musí? No protože jej požaduje ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.4 a ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.2. Stačí takto doplnit požadavek konkrétními normami a články. Teď už má každý odborník možnost si uvedené články v normě nalistovat a posoudit, jestli tam tedy opravdu být musí či nemusí.
A tak je to s jakýmkoli požadavkem v dokumentaci.

Naprosto dostačuje, když projektant takto jednoduše doplní své požadavky čísly norem a článků.
Není jeho úkolem opisovat do dokumentace vše, co příslušné normy požadují.
Takové technické zprávy by nabobtnaly na stovky až tisíce stran, což by nikdo nečetl.
Podle toho co dnes chodí za dotazy ty zprávy povětšinou nikdo nečte ani dnes.

 

ÚKOLEM PROJEKTANTA NENÍ opisovat znění předpisů a norem

A jsme u toho asi nejzásadnějšího.
Nejzásadnějšího, co souvisí s neustále upadající odbornou úrovní zhotovitelů.
Mnozí zhotovitelé mají dojem, že úkolem projektanta je dát naprosto podrobný návod na všechno, co mají dělat.

Takže poněkolikáté dokola. Zhotovitel má v oblasti vyhrazených technických zařízení zákonnou povinnost být odborně způsobilý (viz § 6c odst. 1 písm b). Tato povinnost odborné způsobilosti pak mj. zahrnuje splnění kvalifikace a praxi v oboru (viz § 6c odst. 3 písm. d). Neboli zhotovitel má vědět. Zhotovitel má povinnost se neustále odborně vzdělávat (viz § 12 odst. 1). Veřejně se prohlašujete za odborníky (viz § 5 odst. 1).
Proto když něco neznáte, tak to nedělejte.
Pokud to dělat chcete, tak se to naučte.

Pokud projektant splní to, co je popsáno výše, tedy uvede související legislativní požadavky a uvede související technické normy, tak má zhotovitel k dispozici vše, co potřebuje. Protože zhotovitel v takovém případě veškeré související požadavky má znát. A pokud je nezná, tak si má vzít onen seznam předpisů z dokumentace, příslušné předpisy a normy si vyhledat, a přečíst si je. Jenže to byste po 99% z nich chtěli moc …

V praxi Vám pak chodí dotazy typu „nemůžeme nacenit CPS, protože v dokumentaci není uvedeno, kolik bude napájet okruhů nouzových svítidel„. Ale no tak. V dokumentaci je uvedeno, kolik bude osazeno nouzových svítidel, a v ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, která je jmenovaná v dokumentaci je uvedeno, kolik svítidel může být maximálně na jednom okruhu. To máte znát. Počítat umíte?
Anebo Vám výrobce rozváděče pošle dotaz, že „neví, jaké má být krytí elektroměrového rozváděče, protože to v dokumentaci není„. A proč by to tam jako mělo být, když je v ní uvedeno, že rozváděč má být vyroben podle ČSN EN 61439-5 ed. 2? Otevřít normu a přečíst si ji už musíte sami. Respektive … jako výrobce ji máte znát.
A pak posloucháte, že jste arogantní, protože po zhotovitelích chcete, aby znali co je v normách.
Orientujete se a máte znalosti? OK, pojďme odborně diskutovat, určitě se něco přiučíme.
Ale pokud nevíte která bije, ani co je v normách, tak to sorry, to arogantní budu.
Projektant není od toho, aby dával zdarma odborné poradenství.
Projektant je od toho, aby projektoval.

ÚKOLEM PROJEKTANTA NENÍ vodit pracovníky zhotovitele za ručičku

Drtivá většina zhotovitelů vůbec nepostřehla, že mají mít nějakého stavbyvedoucího, a pokud už někoho takového mají, pak zpravidla vůbec nepostřehli, kdo stavbyvedoucím vlastně může být (viz zde).
Mnohdy pak neustále chodí dotazy na každou kravinu, že neví, jak co mají na stavbě udělat.
Ono by si stačilo přečíst stavební zákon, konkrétně pak jeho § 160 odst. 1.
Odborné vedení stavby zajišťuje stavbyvedoucí, nikoli projektant.
Tak se ptejte svého stavbyvedoucího, ne projektanta.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst více10. 5. 2024 Jan Hlavatý

Celý slavný BIM se za elektro stále může jít bodnout. Posledního půl roku jsem si pro navrhování ochrany před bleskem velmi oblíbil jeden nástroj. Nástroj, ve kterém velmi jednoduše namodelujete řešený objekt, či snad do něj lze řešený objekt načíst i v IFC. A pak umožňuje velmi snadno vyřešit návrh ochrany před bleskem, protože zobrazuje ochranné prostory v závislosti na […]


Číst více12. 4. 2024 Jan Hlavatý

V roce 2020 jsem zde popisoval své dojmy ze zpracování prováděčky bytového domu v DDS-CAD verze 13; nejlepší bude začít tím původním příspěvkem. Následující text jsem nedávno obdržel od kolegy. Od kolegy, který zde už v roce 2019 popisoval své zkušenosti s projektováním elektro v Revitu. Nyní mi poslal své postřehy z projektování v DDS-CAD, tentokráte verze 19. Neboli máme možnost […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra