Načítám...

Provázanost nouzového a umělého osvětlení
Včerejší přednáška o nouzovém osvětlení vzbudila u posluchačů emoce, což mě velmi těší. Opravdu. Není nic lepšího, než když posluchači reagují, než aby v sále podřimovali.

Pro mnohé se však zdají býti pro praxi nereálné následující požadavky:

ČSN EN 1838, čl. 4.1: Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu.

ČSN EN 50172, čl. 5.2: Nouzové únikové osvětlení musí být v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení osvětlení. Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, čl. 560.9.5: Při nezajištěném způsobu musí být napájení pro normální osvětlení sledováno u koncového obvodu pro daný prostor. Jestliže ztráta napájení normálního osvětlení v daném prostoru způsobí, že normální osvětlení selže, musí být nouzové osvětlení aktivováno automaticky. V každém případě musí být provedena opatření, aby se zajistilo, že místní nouzové osvětlení bude v případě výpadku normálního napájení v daném místním prostoru svítit.

Údajně, že to není v praxi realizovatelné … ?

Údajně, že aplikaci těchto požadavků v praxi nikdo nezaplatí … ?

Údajně, že by se musely ke každému svítidlu táhnout dva kabely … ?

Mno … jak tedy?

 

Varianta první: jeden nespínaný světelný a nouzový okruh, nouzová svítidla s vlastní baterií

V případě, že mám v prostoru jen jeden pevný světelný vývod, je řešení prosté. Nouzové osvětlení napojit z toho samého vývodu. Pokud je vývod v pořádku, je pod napětím i nouzový okruh. Pokud vypadne jištění, přeruší se napájení nouzového okruhu a nouzové osvětlení se aktivuje.

 

Varianta druhá: více / nebo spínané světelné okruhy, nouzová svítidla s vlastní baterií

V tomto případě už musím ke každému jističi pro umělé osvětlení (a tím „ke každému“ mám na mysli jak silové obvody, tak i jističe pro ovládání osvětlení) přidat beznapěťový pomocný kontakt. Všechny pomocné kontakty se pak prosmyčkují do série a vřadí se do napájecího okruhu umělého osvětlení (pozor na proudovou zatižitelnost pomocných kontaktů, zda nebude potřeba osadit nějaké pomocné relé).

Pokud jsou všechny jističe pro umělé osvětlení v pořádku, je obvod napájející nouzová svítidla sepnutý a nouzový okruh je pod napětím. V případě, že některý z jističů umělého osvětlení vybaví (silový či ovládací), obvod napájející nouzová svítidla se rozpojí a nouzové osvětlení se aktivuje. Stejně tak při ztrátě napájení v rozváděči.

Je to v praxi realizovatelné bez nezaplatitelných nákladů?

Potřebuji dva kabely ke svítidlům?

 

Varianta třetí a): centrála nouzového osvětlení (CPS)

Některé CPS provádějí monitorování výpadků osvětlení pouze pomocných kontaktů, jako v předchozím případě. Čili provedení bude totožné s jediným rozdílem – do prosmyčkovaných beznapěťových pomocných kontaktů musíme přidat ještě jeden, který bude výstupem napěťového relé, hlídajícího přítomnost napětí v daném rozváděči.

Tato monitorovací smyčka se pak samostatným kabelem přivede na příslušný monitorovací vstup CPS. Kabel nemusí mít funkčnost při požáru. Pokud se kabel přeruší, monitorovaný obvod se rozpojí a nouzové osvětlení se tak aktivuje.

Je to v praxi realizovatelné bez nezaplatitelných nákladů?

Potřebuji dva kabely ke svítidlům?

Varianta třetí b): centrála nouzového osvětlení (CPS)

Sofistikovanější CPS mají samostatné monitorovací moduly, které je potřeba osadit do každého z rozváděčů, napájejících umělé osvětlení. Do příslušných vstupů modulu se zapojí monitorování pomocných kontaktů. Modul sám monitoruje přítomnost napětí v rozváděči, takže není potřeba napěťové relé, jako v předchozím případě.

Jednotlivé moduly se navzájem a s CPS propojí komunikační sběrnicí a je. V případě výpadku některého ze světelných okruhů příslušný výpadek modul zaregistruje a po sběrnici dá povel CPS k aktivaci příslušného nouzového osvětlení.

Je to v praxi realizovatelné bez nezaplatitelných nákladů?
Potřebuji dva kabely ke svítidlům?

Samozřejmě, že je vše realizovatelné a zaplatitelné.

Samozřejmě, že nepotřebuji žádné dva kabely ke svítidlům.

Vše je jednoduše řešitelné přímo v rozváděčích, napájejících osvětlení.

 

Pokud však takovéto návaznosti v projektu nejsou, omlaťte jej projektantovi o hlavu, protože to má blbě.

Opravdu „je zařízení schopno bezpečného provozu“ v případě absence takovýchto požadovaných návazností (a to dokonce napříč třemi normami), ale současně s vydanou kladnou revizní zprávou … ?
8 komentářů: “Provázanost nouzového a umělého osvětlení”

 1. Milan K. napsal:

  Pane Hlavatý, měl bych na Vás dotaz. Na školení „Zásady navrhování a řešení rozvaděčů“ jste měl v excelové tabulce uvedeno u obvodu nouzového osvětlení jištění s charakteristikou Z. Setkal jsem s tím poprvé a tak mi to trochu vrtá. Můžete prosím napsat co Vás k tomuto jištění přivedlo? Věřím, že jste přišel na něco co mi uniká.

  • Jan Hlavatý napsal:

   Vypínací charakteristika Z vypíná při 2 až 3 násobku jmenovitého proudu, je tedy ještě měkčí, než charakteristika B (3 až 5 násobek). Poslední dobou takové jističe používám z opatrnosti zejména v ovládacích obvodech, popř. tam, kde jsou v obvodu pomocné kontakty (viz obrázky zapojení výše). Jednoduše proto, že pomocné kontakty obecně nerady vyšší nadproudy.

 2. Unknown napsal:

  Pane Hlavatý, díky za článek, mám dotaz k variantě 2 – předpokládám správně podmínku, že obvod pomocných kontaktů v serii musí být napájen ze stejné fáze, jako umělé provozní osvětlení v daném prostoru ? Jinak při výpadku fáze (z příčiny ještě před jističem), která napájí provozní osvětlení, nedojde k zapnutí nouzových světel …

 3. Pavel Štumpf napsal:

  Děkuji za odpověď, chápal jsem to obráceně…

 4. Jan Hlavatý napsal:

  Svorky 1 a 2 značí silový obvod (nikoli rozpínací kontakt).
  Pomocné kontakty jsou NO (normaly open), čili spínací.

  Základní pravidlo je, že se všechny prvky kreslí v klidové poloze / ve vypnutém stavu. Čili tak, jak je to nakresleno. Až zapnu jistič, sepne se i pomocný kontakt. Až sepnu všechny potřebné jističe, sepnou se všechny související pomocné kontakty a vývod pro nouzové osvětlení začne být napájen (může začít dobíjení baterií). V okamžiku kdy některý z jističů osvětlení vypadne, rozepne se i příslušný pomocný kontakt, přeruší se napájení vývodu pro nouzové osvětlení a nouzové osvětlení se aktivuje (neboť nouzová svítidla s bateriemi se aktivují v případě, že ztratí silové napájení).

 5. Pavel Štumpf napsal:

  Dobrý den pane Hlavatý,

  chtěl bych se zeptat k prvnímu obrázku – máte zde u jističů označené svorky 1 a 2, což podle normy značí rozpínací kontakt – to je jasné. Ale pak v obvodu s NO máte pom. kontakty označeny 13 a 14, což značí zapínací kontakt. Měl jsem dojem, že vaše zapojení funguje tak, že v případě poruchy a vybavení jističe některého světleného okruhu dojde k ROZPOJENÍ pomocného kontaktu, a tedy k přerušení obvodu pro NO a tudíž k rozsvícení svítidel s nouzovým modulem. Chápu to správně nebo to zapojení funguje jinak? Děkuji.

 6. Jan Hlavatý napsal:

  Trochu to rozveďte, takto Vaší zprávě moc nerozumím. Nouzové osvětlení je přeci od toho aby svítilo, když nesvítí umělé. No a pokud není návaznost, tak svítit bohužel nebude …

 7. Mliska napsal:

  Pane Hlavatý, se vší úctou, nemyslím si, že lze problematiku nouzového osvětlení takhle zjednodušit. Tím nechci říci, že nemáte pravdu, ale šíře použití nouzového osvětlenímá svá specifika na která Váš model nelze aplikovat.
  M. Liška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

three × 4 =Další články

5. 11. 2022 Jan Hlavatý

Ano. Chápu, že v současném neřízeném boomu fotovoltaik se to švihá hlava nehlava (aneb jak hezky řekl kolega „každej, kdo doteď prodával roušky a covid testy, dělá najednou fotovoltaiky„). Nicméně ono se dá vydedukovat pár zásad, kterých když se bude projektant držet, tak jdou fotovoltaické (PV) systémy navrhovat poměrně bezpečné. Bohužel často pravý opak toho, co je […]


Číst více7. 10. 2022 Jan Hlavatý

V současném boomu projektů fotovoltaik se neustále naráží na to, že pomalu na každé stavbě jsou jiné požadavky PBŘ. Někde nemusí být odstupy panelů na střechách od světlíků, někde být odstupy musí, někde stačí metr, někde se požadují nejméně 2 metry, někde klidně i více. Z pohledu projektanta elektro každému poptávajícímu kladu na srdce, aby před zahájením […]


Číst více11. 9. 2022 Jan Hlavatý

Po letní tvůrčí pauze se rozbíhá příprava nových přednášek. Pobaveně jsem si u toho vzpomněl, jak když začal Covid, a veškeré přednášení se přesunulo do online prostředí, tak se začaly ozývat rozhořčené hlasy, jaktože mnohé přednášky nejsou zadarmo? Ta a ta firma dělá přednášky zdarma, tak proč chtějí jiní za přednášky peníze? Taková nehoráznost! Socialismus! Všechno má být […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra