Načítám...

Co musí splňovat projektant elektro?
Od 1. 7. 2022 nabývá účinnosti nový zákon o VTZ.
Od 1. 7. 2022 začínají platit i nové legislativní požadavky na projektanty elektro.
Od 1. 7. 2022 se budou požadavky na projektanty dělit podle toho, jak se dělí jednotlivé oblasti technických zařízení, následovně:

Každá z výše uvedených oblastí pak klade ať už nějaké, či někdy i nijaké požadavky na projektanta elektro.

 

To, v čem od 1. 7. 2022 nastává změna, je pak ona první jmenovaná oblast, tedy oblast vyhrazených technických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. Tedy v oblasti zařízení, spadajících zejména pod zákoník práce. A pro projektování elektrických zařízení v této oblasti je pak stanovena tato základní podmínka dle § 19 odst. 2 písm. b) zákona:

Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět (…) projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona.

Přeloženo do češtiny je v režimu zákona č. 250/2021 Sb. oprávněna osoba znalá pro řízení činnosti projektovat to, co nespadá pod autorizaci. Co spadá pod autorizaci je ex lege oprávněna projektovat osoba autorizovaná, viz § 2 odst. 2 autorizačního zákona:

Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Tedy buď jedno, anebo druhé. Buď osoba znalá pro řízení činnosti, anebo osoba autorizovaná. Jak potom tato podmínka vypadá přenesená do praxe?

 

DokumentaceJde o „projektovou dokumentaci„?Musí být
osoba autorizovaná?
Musí být
osoba znalá pro řízení činnosti?
Studie
(zde není myšlena „územní studie“)
nenepatrně ne (?)
Pro územní souhlasneneANO
Pro územní řízeníneANOne
Pro ohlášení stavbyANOANOne
Pro společné řízeníANOANOne
Pro stavební povoleníANOANOne
Změny stavby před jejím dokončenímANOANOne
Pro provádění stavbyANOANOne
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební prácepatrně nepatrně nepatrně ano (?)
Realizační dokumentaceneneANO
Pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentaceneneANO
Technická dokumentace výrobkůnenene
Stavební dokumentaceneneANO
Dokumentace skutečného provedenínenemusí,
ale má
ANO

 

Pokud by Vás to celé zajímalo podrobněji, včetně konkrétních odůvodnění, proč ano, či proč ne, pak vše naleznete na portále pro elektroprojektanty.

 

Aby někdo mohl být pro projektování osobou znalou pro řízení činnosti, musí splňovat příslušné předpoklady odborné způsobilosti dle § 19 odst. 2 písm. a) zákona, tedy mimo jiné i požadavek odborné praxe:

(…) osoba znalá pro řízení činnosti je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti: (…) odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení

Na první pohled nic zásadního, ovšem jen do chvíle, kdy nahlédneme do § 2 písm. c) souvisejícího nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost:

činností na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti obsluha a práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem

Čímž jsou z možnosti získání odborné praxe vyšachováni všichni projektanti bez praxe v montážích / revizích / obsluze / údržbě. Neboli, od 1. 7. 2022 jsou z projektování v režimu zákona č. 250/2021 Sb. vyšachováni projektanti teoretici. A pokud tito nemají autorizaci, tak visí ve vzduchu poměrně zásadní otázka, zdali budou mít nějakou šanci ji vůbec získat (nebude podmínkou k autorizaci třeba oprávnění k projektování podle zákona č. 250/2021 Sb.?)?

Na druhou stranu, pokud projektant elektro dnes autorizaci má, tak jej nějaké oprávnění k projektování dle zákona č. 250/2021 Sb. nemusí vůbec zajímat. Stačí se projekčně pohybovat v oblastech, ve kterých postačí autorizace (viz přehled výše), a je v klidu. Jen jsem zvědav, kdo bude projektovat všechny ty realizační a výrobní dokumentace, a skutečné stavy.

 

Mimochodem … víte, že od 1. 7. 2022 nebudou elektroinstalace většiny rodinných domů a bytů již dále spadat mezi vyhrazená technická zařízení? Stojí to na straně 34 Návrhu zákona včetně důvodové zprávy:

Vzhledem k působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce se návrh zákona a navrhovaná pravidla nevztahují na zařízení využívaná pro volný čas (prostředky lidové zábavy), na zařízení společné části domu v bytovém domě a na nebytové prostory včetně bytů a rodinných domů v osobním vlastnictví.

Takže v oblasti rodinných domů a bytů v osobním vlastnictví k projektování elektro žádná osoba znalá pro řízení činnosti rovněž být nemusí (to zas bude kopa legrace, kolik rádoby „odborníků“ bude urputně hlásat, jak MUSÍ!).
Jeden komentář: “Co musí splňovat projektant elektro?”

  1. kubisek78 napsal:

    Jj, v diskusích spousta „odborníků“ varuje před domácími opravami a neustále vnucuje ostatním nutnost vyhlášky 50/78 Sb. (či jaké číslo bude mít nový předpis), protože bez ní to přeci nejde atd. Vždycky s radostí opáčím, že na práci doma a na svém se stačí řídit zásadně pouze Ústavou ČR. 🙂
    (Tím netvrdím, že pokud tomu někdo nerozumí, neměl by do toho vrtat a už vůbec ne na cizím – viz. Občanský zákoník).

    BTW včera jsem měl diskusi s jedním OIPákem, sami nevědí, jak budou postupovat podle nových vyhlášek a co v některých případech měl zákonodárce vlastně na mysli. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

five × 1 =Další články

13. 5. 2022 Jan Hlavatý

Od 1. 7. 2022 nabývá účinnosti nový zákon o VTZ. Od 1. 7. 2022 začínají platit i nové legislativní požadavky na projektanty elektro. Od 1. 7. 2022 se budou požadavky na projektanty dělit podle toho, jak se dělí jednotlivé oblasti technických zařízení, následovně: zařízení v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (tzv. vyhrazená technická zařízení […]


Číst více27. 3. 2022 Jan Hlavatý

„Jakto, že v projektu nemáte všechny světelné obvody přes chrániče?!„. pravil telefonicky výrobce rozváděčů na jednom mém projektu. „A proč by podle Vás měly být v občanské výstavbě světelné vývody přes chrániče?„, podivil jsem se, lehce pobaven potenciálem dalšího nesmyslu do sbírky. „Protože náš revizák to tak po nás vždycky chce!“ A bylo vymalováno. Jak […]


Číst více15. 3. 2022 Jan Hlavatý

Jedním slovem? Těžko.   Představa, že zapnu kameru, stoupnu si před ni, a vysypu co mám na srdci, a je hotovo … je mírně řečeno dost utopická. Nebo aspoň já to tak neumím. Když jsme na přelomu 2020/2021 začali společně s LPE s.r.o. dělat videopřednášky, bylo to dost pod tlakem. Každý měsíc jeden termín, do […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra