Načítám...

Vyhovují HVI vodiče normě?
Na Elektrice se před pár dny objevila velmi zajímavá diskuse na téma, zdali průřezy HVI vodičů vyhovují EN 62305?

Diskuse již bohužel není dostupná, protože byla uklizena do neveřejné části. Nicméně některé postřehy z ní se podařilo zachytit, tak je zkusme rekapitulovat.

 

V normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 se v čl. 5.6.2 požaduje, že „Materiály, uspořádání a minimální průřezy vodičů jímací soustavy, jímacích tyčí a svodů a zemničů jako tyčí jsou uvedeny v tabulce 6 a musí vyhovovat požadavkům a zkouškám podle souboru EN 50164.

Dle čl. E.4.2.3.2 téže normy platí, že: „Minimální velikosti pro různé součásti ochrany před bleskem jsou uvedeny v tabulkách 3, 6, 7, 8 a 9.

V odkazované Tabulce 6 uvedené normy je pak stanoveno, že měděné dráty nebo lana musí mít průřez nejméně 50 mm2 s tím, že podle poznámky b) tamtéž „50 mm2 (průměr 8 mm) může být v určitých aplikacích, kde mechanická pevnost není základní požadavek, snížena na 25 mm2.

Pokud vezmeme v úvahu, že „mechanická pevnost není základní požadavek“ pro izolovaný svod, pak by měl mít jeho měděný vodič minimální průřez 25 mm2.

HVI light plus má jen 16 mm2, HVI lightHVI long mají průřez jen 19 mm2, takže výše uvedený normový požadavek bohužel nesplňují.

Uvedený normový požadavek na minimální průřez 25 mmsplňuje akorát HVI power, a splňují jej všechny konkurenční OBO isCON, které mají průřez 35 mm2.

 

Ostatně v časopise Elektro 5/2021 na téma normy vs. HVI vyšel článek fy. DEHN, který v zásadě výše uvedené jen potvrzuje. S odkazem na budoucí (zatím stále neexistující) IEC 62305-3 ed. 3 je v něm uvedeno, že v oné třetí edici se má objevit úleva, že: „Pokud izolační vodič splňuje požadavky technické specifikace IEC TS 62561-8, lze průřez zmenšit na zkoušenou hodnotu.

V současné druhé edici tato úleva ale uvedena není, což nutně znamená, že veškeré měděné svody, včetně izolovaných svodů, musí splňovat požadavky tabulky 6 na minimální průřez nejméně 25 mm2.

 

Což je celé mimochodem ohromná marketingová příležitost pro konkurenční OBO, neb jejich isCON současné normové požadavky splňují …

To bude veselo.

 

 

 

PS: Citace z materiálu OBO Příručka ochrany před bleskem, 2. přepracované vydání 2019, strana 116: „Svod OBO isCon® sestává z několika částí. Měděné
jádro má průřez 35 mm² (podle IEC 62305 min. 25 mm²). Obklopuje ho vnitřní vodivá vrstva a izolace z XLPE odolná proti vysokému napětí. (…)

PPS: Nedalo mi to, a trochu jsem pátral, jestli izolované svody vyrábí i někdo další, krom DEHN a OBO? Našel jsem Kingsmill Industries (UK) Ltd (průřez měděného vodiče 35 mm2), ERICO ISONV50 (průřez měděného vodiče 35 mm2), Kumwell KHV/KHC (průřez měděného vodiče 50 mm2), ELEMKO LCCC (průřez hliníkového vodiče 50 mm2). Z čehož je evidentní, že se většina výrobců drží nad minimálními průřezy, stanovenými EN 62305.

 

DOPLNĚNÍ: Podle čl. E.4.2.3.2 stále omílané normy též platí, že: „Budou-li se odchylovat rozměry a materiály od hodnot specifikovaných v tabulkách 5, 6 a 7, měl by projektant nebo montážní firma zjistit použitím elektrických parametrů specifikovaných pro zvolenou třídu LPS uvedenou v tabulce 1, teplotní zvýšení vodičů průchodem bleskových proudů při respektování náboje a rozměrů vodičů společně.

Neboli pokud se dodrží minimální průřez 25 mm2, pak je vše OK (tj. použití HVI power nebo OBO IsCON).

Pokud minimální průřez dodržen nebude (viz HVI light plus, light a long), pak má být součástí práce projektanta (případně toho, kdo vodiče dodá) doložit výpočet oteplení v důsledku průchodu bleskového proudu. U toho je dobré si všimnout, že HVI mají v katalogu vždy i maximální dovolené oteplení. Kolikrát jste něco takového kdy viděli? Aneb proč si přidělávat práci, že?
7 komentářů: “Vyhovují HVI vodiče normě?”

 1. Darwink napsal:

  Odpověď pana Hájka:

  Takže pokud celou diskusi shrnu, byla o tom, proč vodič určený jeho výrobcem pro vedení bleskového proudu 150 kA nemá stejný průřez jako vodič pro vedení 200 kA.

  Jinak vodič HVI power schopný vést 200 kA v LPL I v jednom svodu má vnitřní vodič o průřezu 25 mm2.

  Jinak v tabulce postrádám průřezy vodičů ze zlata, stříbra a dalších lépe vodivých variant.

  co to muselo dát práce a přitom ……

  • Jan Hlavatý napsal:

   To je odpověď, jak kdyby bylo požadavky norem potřeba dodržovat jen někdy, když se to hodí … anebo jen ty požadavky, co se hodí.

   • Darwink napsal:

    Popravdě řečeno, s odstupem času mám už celkem plný zuby humbuku okolo firmy DEHN a jejich obchodních zástupců. Je to klasický příklad oblbovacího marketingu. Když se to nehodí, téma se uzamkne.

  • Jan Hlavatý napsal:

   Tak argumentace, že požadovaný průřez 25 mm2 platí jen pro LPL I vyvrací ČSN EN 62305-1 ed. 2, čl. 8.4.1, kde se píše, že: „Na základě odpovídajících LPL jsou definovány jako soubor konstrukčních pravidel čtyři třídy LPS (I, II, III, IV). Každý soubor zahrnuje (…) pravidla na hladině nezávislá (například průřezy, materiály atd.).„. Neboli podle části 1 normy je průřez nezávislý na třídě LPL/LPS.

 2. Adam Novák napsal:

  Dobrý den, také mě velice mrzí, že jsem již nestihl zaznamenat odpověď pana Hájka na danou problematiku, než bylo téma uzamknuto 🙁

  • Petr napsal:

   Dobrý den, než byla diskuze uklizena a uzamčena, zaslal pan Hájek, jednatel společnosti DEHN, následující stanovisko:
   Na rozdíl od obyčejného drátu, který má vlastnosti všeobecně dané v ČSN EN 62561-2, jsou izolované vodiče výrobky s definovanými a ověřeným parametry. Vše samozřejmě v souladu s tím, jak je problematika popsána v řadě norem ČSN EN 62305.

   Od roku 2018 jsou vlastnosti těchto výrobků ověřovány podle IEC TS 62561-8, která určuje (část vlastností měkčeji, než si pro sebe definovala firma DEHN) jak mají být ověřovány vlastnosti komponent pro vytváření izolovaných jímacích soustav.

   Vše je samozřejmě i ověřováno nezávislými zkušebnami a i konkurencí, která by jakékoliv prezentované nepřesnosti uvítala.

   Takže vše v souladu a netřeba se dále znepokojovat.

   • Jan Hlavatý napsal:

    „Vše v souladu“ konkrétně s čím? S výše uvedenými požadavky ČSN EN 62305-3 ed. 2 bohužel nikoli, s těmi je to ve zjevném rozporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

5. 10. 2023 Jan Hlavatý

Na Elektrice se před pár dny objevila velmi zajímavá diskuse na téma, zdali průřezy HVI vodičů vyhovují EN 62305? Diskuse již bohužel není dostupná, protože byla uklizena do neveřejné části. Nicméně některé postřehy z ní se podařilo zachytit, tak je zkusme rekapitulovat.   V normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 se v čl. 5.6.2 požaduje, že „Materiály, uspořádání a minimální průřezy vodičů […]


Číst více22. 9. 2023 Jan Hlavatý

Chcete vidět smutnou realitu, jak to vypadá takřka při každé realizaci? Z: zhotovitel P: projektant V: výrobce   Přezbrojení stávajícího pole rozváděče Historka stará pár měsíců … Z: „Výrobce přístrojové vložky pro přezbrojení rozváděče nám říká, že to co jste navrhnul, udělat nejde; potřebuje se sejít na místě.“ P: „Co konkrétně prosím nejde, že je potřeba se […]


Číst více1. 9. 2023 Jan Hlavatý

Sem tam mi od začínajících projektantů přijde dotaz. Kde mám brát nějaké zákazníky? Neexistuje nějaký portál na získávání projektů pro freelancery? Rád bych začal projektovat, ale nevím, kde brát klienty. Kolik budu pro projektování potřebovat zákazníků? Nemám na to univerzální rady či odpovědi. Můžu maximálně pro inspiraci ukázat, co (ne)fungovalo mě samotnému. Když jsem v roce 2010 […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra