Načítám...

Kam směřuje projektování elektro?


10. 10. 2021Jsme na prahu zásadních změn.
Tedy alespoň v oblasti projektování.
A tak o tom všem přemýšlím, kam to vlastně celé povede?

Zkusím se zasnít, a za pár let jsem sám zvědav, na kolik jsem se ve svých předpovědích trefil, anebo zmýlil.

 

Kdo bude oprávněn projektovat elektro?

Letos vyšel, a v půli roku 2022 nabude účinnosti nový zákon o vyhrazených technických zařízeních. Ten v poslední větě § 19 odst. 2 písm. b) stanovuje, že projektovat vyhrazená technická zařízení bude moci buďto osoba znalá pro řízení činnosti, anebo osoba autorizovaná dle autorizačního zákona. K tomu si všimněme, že zákon vymezuje, že každá z nich může projektovat jen něco …

Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět (…) projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona

Co bude moci v elektru projektovat osoba znalá pro řízení činnosti? Pouze to, co není „předmětem autorizace“. Co to je konkrétně? Cokoli, co není projektovou dokumentací (neboť ty jsou oprávněny zpracovávat pouze osoby autorizované); tedy např. zadávací dokumentace veřejných zakázek, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení.

A těmto se situace velmi ztíží. Proč? No protože osoba znalá pro řízení činnosti je ta nejvyšší meta odbornosti, pro kterou je nutné splňovat předpoklady odborné způsobilosti. Projektant elektro tak bude muset mít odborné vzdělání a praxi. Problém je, že podle posledního návrhu prováděcích předpisů zatím není jasné, jakou praxi vlastně budou muset splňovat? Praxi jen v projektování? Ta ale nikde uváděna není. Anebo praxi v montážích, opravách, revizích, zkouškách? Návrh příslušného nařízení vlády uvádí pouze tyto možnosti. To by sice bylo chvályhodné, nicméně jak to v českém absurdistánu bývá dobrým zvykem, tak i když někdo bude projektovat vyhrazená technická zařízení, aniž by byl osobou znalou pro řízení činnosti, tak co? … tak nic … nikde žádná sankce, ani se nejedná o přestupek (neb o projektování není nikde ani slovo).

Co bude moci v elektru projektovat osoba autorizovaná? Pouze to, co je „předmětem autorizace“. Co to je konkrétně? Projektové dokumentace; tedy dokumentace pro povolování staveb, a dokumentace pro provádění stavby.

Těmto se naopak situace velmi zjednoduší. Proč? Protože žádné elektrotechnické vzdělání mít nemusejí. Možná si říkáte jakto, však to budou projektovat osoby, autorizované v oboru elektro, tak o co jde? To sice budou, ale maximálně jen rok od nabytí účinnosti zákona o vyhrazených technických zařízeních. Od 1. 7. 2023 totiž nabude účinnosti novela autorizačního zákona, a od té chvíle budou moci vyhrazená technická zařízení elektro legálně projektovat i autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa … čili osoby bez jakéhokoli elektrotechnického vzdělání.

 

Jak bude vypadat projektování staveb?

Letos vyšel, a v půli roku 2023 nabude účinnosti nový stavební zákon, kladoucí důraz na zrychlení povolování staveb. Aby do toho moc lidí nekafralo, tak byly zredukovány i požadavky na obsah dokumentací, a součástí povolování staveb nebudou profese (srov. § 158 odst. 1, kde dokumentace technických a technologických zařízení není vs. § 158 odst. 2, kde kde dokumentace technických a technologických zařízení je). Co to bude znamenat prakticky?

V první řadě jsou zákonem definovány tzv. drobné stavby, které vůbec nebudou vyžadovat povolení, a nebudou vyžadovat ani žádnou dokumentaci. Z hlediska projektování elektro se to týká minimálně některých činností okolo vedení a sítí technické infrastruktury.

Pak jsou zákonem definovány tzv. jednoduché stavby, které bude moci projektovat buďto pomalu jakákoli autorizovaná osoba, anebo prostý stavař. Tady už z hlediska projektování elektro nastane legrace, protože mezi těmito stavbami budou nejen veškeré rodinné domy, ale i veškeré přípojky, dobíjecí stanice elektromobilů, fotovoltaiky do 30 kWp, kioskové trafostanice, atd.

Ostatní stavby pak pojedou víceméně v současném režimu s tím, že povinné bude zpracovat až dokumentaci pro provádění stavby, byť požadavek na prováděčku neplatí pro mnohé jednoduché stavby (viz „… s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v …„, čímž jsme zase u těch dobíjecích stanic elektromobilů, fotovoltaik do 30 kWp, kioskových trafostanic, atp.).

Neboli budou existovat stavby, u kterých ex lege nebude muset existovat vůbec žádná dokumentace elektro, a budou existovat stavby, u kterých bude muset existovat až prováděčka elektro.

 

Jak bude vypadat projektování elektro v BIM?

Od roku 2018 se kdesi na pozadí připravuje koncepce zavádění BIM u veřejných zakázek. Z toho, co zaznělo na poledních konferencích o BIM se chystá zákon o BIM s tím, že snad od roku 2023 by všechny nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce měly být projektovány a zadávány jako BIM.

Už dnes se sem tam objevují výkřiky od některých architektů o tom, jak zpracovali tu a tu dokumentaci „kompletně v BIM“! Jenže když se na prezentované obrázky podíváte, tak prováděčka elektro „kompletně v BIM“ prakticky znamená zhruba tak podrobnost současného stavebního povolení. „Rozsypaný čaj“, ala namodelované pozice svítidel, rozváděčů, kabelových roštů, občas i pozice zásuvek a vypínačů, či koncových čidel. Toť vše, s rozkreslováním kabeláží, uzemnění, či LPS se v modelu nikdo nezalamuje. Částečně proto, že v Revitu nic z toho kreslit nejde, částečně i proto, že všechno to jsou tak drobné prvky, že je v modelu nikdo moc nepotřebuje. No a bez rozkreslování těchto detailů je projekt i levnější, což bývá při poptávání sub-profesí tím hlavním kritériem výběru (teorie o tom, jak se BIM zavádí hlavně kvůli hodnocení kvality namísto ceny, jsou v profesní praxi jen bláboly).

Neboli se zaváděním BIM je vidět i ukázková eroze požadavků na obsah projektové dokumentace elektro. Krásně to bylo vidět už v roce 2013, kdy se novelou drasticky snížily požadavky na obsah projektových dokumentací (namátkou vypadly požadavky na schémata rozváděčů, atd.). Což od roku 2023 patrně pokročí dále, neb požadavky na dokumentaci elektro pro povolování staveb zmizí úplně, a v prováděčkách BIM současná praxe vyžaduje jen takovou podrobnost, která se dříve řešila v rámci dokumentace pro povolení stavby.

 

Takže si to celé pěkně shrňme

Oblast povolování staveb:

 1. Tipuji, že drasticky ubyde požadavků na to, aby se projektant elektro účastnil projektování dokumentací pro povolování staveb. Architekti a stavaři mnohdy nabydou dojmu, že „se to jen kopíruje“, a začnou si spoustu věcí šmudlit sami, k čemuž autorizovaní inženýři ostatně budou i oficiálně oprávněni. Čest vyjímkám, kteří si projektanta elektro přizvou aspoň na konzultace, či na nějakou jednodušší dokumentaci.
 2. Tipuji, že u drobných a jednoduchých staveb přestanou být projektanti elektro poptáváni úplně. Ze stejného důvodu, neb „se to jen kopíruje“, takže začnou vznikat zvěrstva dosud nevídaná (jen v posledním projektu, co mám aktuálně na stole, po mě dvě jiné profese požadují řešit pro ně ochranu před bleskem podle ČSN 34 1390, aneb Ctrl C/V vivat!).
 3. Tipuji, že spousta (pseudo)projektantů elektro, kteří v současnosti projektují pouze dokumentace pro povolování staveb, a prováděčky už nedělají (protože se jim buď nechce, anebo to neumí), nebudou mít co dělat. Problém začne mít patrně i spousta nelegálně podnikajících neautorizovaných projektantů, neboť nebudou mít ani datovou schránku autorizované osoby, ani elektronické autorizační razítko, a nejspíš tak nebudou mít ani přístup na chystaný portál stavebníka.
 4. Novým zájemcům o autorizaci v oboru elektro se situace rovněž velmi zkomplikuje, protože pokud ČKAIT nyní vyžaduje platnou vyhlášku 50, tak nově bude patrně vyžadovat osobu znalou pro řízení činnosti. Komické na tom ale je, že jiné obory takové kvalifikační kritérium mít asi nebudou.

Oblast dokumentací pro provádění stavby:

 1. Tipuji, že tím že projektant elektro nebude mnohdy součástí projektu pro povolení stavby, tak začne vznikat obrovské množství problémových a kolizních míst u již povolených záměrů. Namátkou budou blbě umisťované trafostanice, budou poddimenzované nebo naopak předimenzované bilance a požadavky na připojení, bude se zapomínat na prostorové nároky, budou poddimenzované prostory pro rozváděče, bude se zapomínat na samostatné požární úseky pro záložní zdroje, atd. (to jsou všechno reálná problémová místa projektů, ke kterým přicházím později).
 2. Tipuji, že bude poměrně velké množství projektantů elektro nejen (před)důchodového věku, kteří budou z vysoka kašlat na nějaký BIM. Je potřeba drahý software, který toho moc neumí, je potřeba se učit nové věci, je potřeba studovat hromady pravidel co jak modelovat a popisovat, je potřeba do modelu zadávat mraky parametrů, je potřeba opravdu projektovat, a ne jen někde nakreslit tlustou čáru „tady to nějak bude“.
 3. Tipuji, že ti ostatní projektanti elektro, kteří budou ochotni v BIMu projektovat, budou totálně zavalení. Což nejspíše povede k výraznému tlaku na růst cen, které ale časem patrně přestanou být akceptovatelné, a elektro v BIM tak začnou dělat i jiné obory (neb rozházet svítidla a koncové prvky do modelu není zas až tak složité; víc tam toho zdá se stejně nikdo moc nepožaduje, a ani není moc ochota za víc platit). Že je projektování elektro mnohdy více, než jen rozmístit zmíněné, soudě podle toho, co je dnes k vidění za paskvily, nikoho moc trápit nebude.
 4. Tipuji, že s rostoucím vývojem automatizace a umělé inteligence je jen otázkou času, kdy rozmisťování koncových prvků elektro v BIM modelu převezme sám software. Příklady? Rozmístění svítidel přece už dnes vypadne automaticky z výpočetního software. Vyřešeno. Pokud jsou třeba pozice vypínačů normově definovány v nějaké výšce u dveří do místností, tak naprogramovat algoritmus, který pozná v modelu dveře, a plácne k nim automaticky na stěnu vypínač, patrně nebude žádná atomová věda. Vyřešeno. Mám za to, že toto je ta správná cesta, aby automatizace ulehčovala od monotónní nezáživné práce, ale s tím souvisí i otázka, k čemu by pak kdo potřeboval nějakého projektanta elektro …?
 5. Tipuji, že výrazně poklesne už tak chabá úroveň dokumentací elektro. Jednoduše proto, že elektro začne tvořit spousta dalších autorizačních oborů, kteří o tom nemají ani páru, protože spousta dokumentací nově nebude vůbec vyžadována a ani zpracována, protože v prováděčkách v BIMu se nebude půlka věcí vůbec řešit, atd.

Oblast následných realizací vyhrazených technických zařízení:

 1. Naplní-li se to, co popisuji výše, pak se fakticky oddělí oblast povolování staveb (kterou někdo nějak formálně pro povolení našmudlí, a půjde od toho), od oblasti projektování podle zákona o vyhrazených technických zařízeních (která bude vyžadovat ony osoby znalé pro řízení činnosti, kteří to pak po nich dají dohromady).
 2. Tipuji, že tím, jak se ke zhotovitelům začne dostávat výrazně větší množství paskvilů (např. projekty zpracované neelektrikáři) a nedodělků (např. polovičaté BIM projekty), tak tím výrazně vzroste poptávka po projektantech, kteří budou odbornostně na výši, a budou umět všechny ty dosavadní průšvihy vyřešit a doprojektovat. Což ale zase nutně povede k tlaku na růst cen. (Pseudo)projektanti teoretici, a ti co dosud jen sekali stavebka, ti to patrně moc umět nebudou. Ti co pojedou v BIM, ti na to nebudou mít čas. A ti, co to umět budou, tak proč by se po někom drbali s opravováním a předěláváním za suchý z nosu?
 3. Tipuji, že paskvily a nedodělky předchozích stupňů mohou mnohdy vést až k tomu dosavadní čmáranice zahodit, a naprojektovat vše kompletně znovu. Což je ale otázkou, do jak velké kolize s již vydaným povolením se to pak může dostat, a kdo to bude jak řešit?
 4. Tipuji, že minimálně v souvislosti s nadlimitními veřejnými zakázkami vzroste poptávka i po projektantech, kteří by pro zhotovitele udělali dokumentaci skutečného provedení v BIM. Pokud myšlenka BIMu stojí na tom, že stavbu po dobu celé její životnosti doprovází její digitální dvojče, tak je samozřejmě potřeba, aby v modelu byly všechny informace aktuální, dle skutečnosti, a dle skutečných osazených výrobků. Což ale zase bude znamenat po někom hromadu věcí doprojektovávat, a zhotovitelé by na to měli při podávání nabídek začít myslet.
 5. Pokud se ukáže, že nový zákon o vyhrazených zařízeních opravdu zavádí požadavek na praxi v montážích / opravách / revizích / zkouškách i u projektanta (čemuž zatím vše nasvědčuje, neb projektovat může pouze osoba znalá pro řízení činnosti = vedoucí elektrotechnik), pak tipuji, že od 1. 7. 2022 budou diskvalifikovány nejméně 3/4 stávajících projektantů, kteří žádnou takovou praxi nemají. Kdo potom bude projektovat?9 komentářů: “Kam směřuje projektování elektro?”

 1. David Ripa napsal:

  Takže podtrženo sečteno – má smysl si dělat ještě autorizaci ČKAIT v oboru elektro? Anebo stačí paragraf 10? Ale vyhláška 50/78 se taky bude rušit. Takže co vlastně dělat?

  • Jan Hlavatý napsal:
   • vyhlášku 50 po vás v současnosti nemůže nikdo vyžadovat; tedy, ona se hraje taková celospolečenská hra, že ano, ale kdyby došlo na lámání chleba, tak by se ukázal opak (já už jsem si ji třeba neobnovoval)
   • co bude vyžadováno po 1. 7. 2022 pro projektování elektro bohužel zatím nikdo neví; návrhy nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb. ještě nejsou ani v mezirezortním připomínkovém znění (bude pro projektování nutná praxe v montážích, opravách, revizích, zkouškách? podle toho co zatím koluje za návrhy si myslím, že ano)
   • pokud už nyní splňujete kritéria pro získání autorizace, tak bych si ji osobně udělal hned; prvním důvodem je, že se taky může stát, že ČKAIT začne vyžadovat, aby uchazeč byl onou osobou znalou pro řízení činnosti, což teoreticky může vyústit až v to, že bude nutná praxe v montážích, opravách, revizích, zkouškách; druhým důvodem je, že Vás nyní budou přezkušovat ze stávajícího stavebního zákona, což patrně bude jednodušší, než studovat stavební zákon nový

   Ale všechno je to zatím jen věštění z křišťálové koule.

   • David Ripa napsal:

    Děkuji za info. Takže Vy už nemáte platnou 50/78 Sb. 🙂 No, na jaře by mě mělo čekat obnovování, tak teď jsem taky na rozpacích na co si to tu ve státě všichni hrajeme. Poměrně důležitý stavební zákon se připravoval jak dlouho a stejně spadl už pod stůl. Věřila mu snad jen jeho prosazovatelka.

    • Jan Hlavatý napsal:

     A k čemu bych podle Vás měl mít nějaké osvědčení podle právně neúčinného předpisu?

     Je-li bez náhrady zrušeno zmocňovací ustanovení pro vydání právního předpisu správním úřadem (srov. čl. 79 odst. 3 Ústavy) a zároveň není zrušen právní předpis opírající se o zrušené zmocňovací ustanovení, stává se tento právní předpis – byť nadále zůstává platný – neaplikovatelným (neúčinným).

 2. Ondřej Škvor napsal:

  Dobrý článek, díky za něj, jen drobnost –

  „…a od té chvíle budou moci vyhrazená technická zařízení elektro legálně projektovat i autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa … čili osoby bez jakéhokoli elektrotechnického vzdělání.“

  Není to spíše myšleno oborově (oborově vydělené), jak je ve změně uvedeno?:

  “ Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.“

  Není mi z toho zřejmé, že Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce může projektovat technologická zařízení staveb. Nebo co jsem nepochopil?

  • Jan Hlavatý napsal:

   No a proč kladete do rovnítka „vyhrazená technická zařízení elektro“ = „technologická zařízení staveb„?

   Vyhláška o dokumentaci staveb rozděluje elektro do dvou oblastí. Do části D.1.4 Technika prostředí staveb, a do části D.2 Technologická zařízení staveb.

   A elektroinstalace, které souvisí se stavbami, spadají primárně do části dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb = obor autorizace „technika prostředí staveb“ = to, co budou zmínění autorizovaní inženýři oprávněni projektovat.

   Co naopak spadá pod technologická zařízení staveb je názorně vidět třeba v Příloze č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb; to ale elektroinstalace staveb nejsou.

 3. Radek Krejci napsal:

  Otázkou je jak se bude ona praxe na montážích a opravách dokládat …….

  • Jan Hlavatý napsal:

   No tady podle me staci jednoducha otazka. Bude moci existovat osoba znalá pro řízení činnosti bez praxe (v montážích / opravách / revizích / zkouškách)? To mi smysl moc nedava …

 4. JK napsal:

  Pěkný článek díky, ještě že jsem si odmakal svých minimálně 10 let praxe v terénu. Teď už „jen“ dodělat autorizaci a být vklidu, ale to musim pár let počkat projektuji necelé tři roky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

13. 6. 2024 Jan Hlavatý

Zajímalo by Vás, jak vzniká legislativa? Ve zkratce tak, jak všechno ostatní; v neskutečném bordelu. Ve druhé polovině roku 2021 jsem byl osloven, jestli bych se nezúčastnil přípravy návrhu nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby. No jasně, bude mi ctí! To jsem tehdy ještě ale popravdě netušil, co mě čeká. V únoru 2022 jsme pak vypustili […]


Číst více29. 5. 2024 Jan Hlavatý

Je venku. A je to strašnej paskvil. Což bylo vidět už v rámci připomínkování návrhu.   Co se povedlo Začněme tím, co bych viděl za přínosné; zabere nám to na úvod méně času. Všechno se týká dokumentace pro provádění stavby; v dokumentaci pro povolení nějak nic přínosného nenacházím: D.1.2.1 písm. w): jsou požadovány seznamy kabelů D.1.2.1 písm. ad): má […]


Číst více20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra